Alalëa, şirketlerin finansal-sosyal hibrit bir yaklaşım geliştirmesine, sürdürülebilirlik stratejisini belirlemesine ve bu değerlerin kurum kültürüne kalıcı olarak yerleştirilmesine destek olur.

                                                                      Neler yapıyoruz?

Alalëa, dünyanın geri dönüşü olmayan varlıkları ile bu varlıkları sürdürülebilir tutmaya istekli şirketler arasında köprü olmak üzere kurulan bir Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Gelişim Danışmanlığı şirketidir. Asıl amacımız, müşterilerimizi “sosyal ayak izlerini” oluşturmaya sevk edecek tek seferlik veya uzun vadeli projeler oluşturmaktır.

Çalışma alanımız, şirketler, markalar, STK’lar ve değişime ilgi duyan herkesle sosyal inovasyon projeleri geliştirmek ve kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumluluk süreçlerinde yardımcı olmaktır.

Alalëa olarak metodolojimizi tasarlarken birincil ilkemiz, finansal hedefleri sosyal hedeflerle birleştirmek ve gelecekteki iş kültürüne yönelik hibrit bir yaklaşım elde etmektir. Organizasyonu hibrit bir yaklaşımla yapılandırarak ekibin finansal ve sosyal amaçlara yönelik vizyonunu geliştirerek, sosyal etki oluşturma ve sürdürülebilirliğin her yeni düşüncenin temeli olmasını sağlamaktır.

Hakkımızda >

Çalışma Alanlarımız

 • Kurumsal sorumluluk stratejisi geliştirme ve uygulama
 • Sürdürülebilirlik stratejisi oluşturma ve hayata geçirme
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporlaması)
 • Kurum içi girişimcilik sürecinin oluşturulması, operasyon ve aktivasyonlarının hayata geçirilmesi
 • Sosyal etki ölçümlemesi ve raporlaması
 • Sorumlu tedarik zinciri yönetimi
 • Paydaş haritalandırması
 • Paydaş diyaloğu çalışmaları
 • Önceliklendirme (Materiality) Çalışmaları
 • Kurumsal eğitimler ve atölye çalışmaları
 • Yatırımın sosyal geri dönüşü (SROI) raporlaması
 • Literatür taraması, raporlaması ve proje uyarlamaları
 • Ürün ve hizmet odaklı sosyal inovasyon tasarımı
 • Ürün/hizmet alışverişi süreçlerinde, tercih kriterleri farklılaşan yeni tüketici kitlesine yönelik sürdürülebilirlik iletişimi ve marka stratejisi oluşturma
 • Yeşil finans enstrümanlarının kullanılabilmesi için yetkinlik süreci yönetimi
 • Tüketicilerinin ürün ve hizmet beklentilerinin tespiti ve raporlaması