Araştırmacılar, bir kuruluşun azot ayak izini hesaplayan yöntem geliştirdiler

Karbon ayak izine benzer şekilde, bir kuruluşun azot ayak izini hesaplama yeteneği, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak emisyonların dengelenmesinde hayati bir adım atabilir. Çalışma Avustralya, Melbourne Üniversitesi, New Hampshire Üniversitesi ve ABD, Virginia Üniversitesi ve Çin’in Zhejiang Üniversitesi’nde araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmalarında, araştırmacılar Melbourne Üniversitesi’ni pilot üniversite olarak seçtiler ve kurumun azot kirliliğine güçlü bir katkıda bulunduğunu, ancak günlük faaliyetlerindeki değişimlerle (gıda tüketimi, seyahat ve enerji kullanımı dahil olmak üzere) nasıl azaltabileceğini tespit etmişlerdir.

Journal of Cleaner Production dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar Avustralya’nın kişi başına yıllık 47 kg’lık azot ayak iziyle dünyada birinci sırada, ikinci sırada ise ABD’nin kişi başına yıllık 28kg azot ayak iziyle yer aldığını belirtiliyor. Bu durumu derinlemesine araştırmak isteyen bilim insanları, Melbourne Üniversitesi’nin azot ayak izini hesaplamaya ve bunun kurumsal düzeyde nasıl etkilediğini araştırmaya karar vermişlerdir.
Üniversitenin 139
tonluk azot ayak izine sahip olduğunu ve üç ana faktörün büyük ölçüde bu duruma katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bunlar:

%37 ile Gıda
%32 ile Enerji kullanımı
%28 ile Ulaşım

Araştırmacılar ayrıca üniversitenin bu üç temel faktörü ele alarak azot ayak izini azaltmak için gösterebileceği çabaları modellemişler ve bu emisyonların %60 oranında azaltılabileceğini tespit etmişlerdir.

Melbourne Üniversitesi Veterinerlik ve Tarım Bilimleri Fakültesi’nden Profesör Deli Chen’e göre, Avustralya’nın azot emisyonları büyük ölçüde hayvansal protein açısından zengin bir beslenme tarzı ve enerji için yüksek düzeyde kömür kullanımıdır. Ayrıca Chen üniversite açısından, azot ayak izini azaltabilecek bir sürdürülebilirlik planı oluşturulduğunu vurgulamıştır.
Chen, üniversitenin sürdürülebilirlik planında temiz enerjiye (güneş ve rüzgar) geçiş, enerji kullanımını optimize etme ve karbon kredisi satın alma gibi karbon emisyonlarını azaltma stratejileri içeren planın tüm değişikliklerini uyguladığı takdirde azot kirliliğini % 29’a kadar düşürebileceğini belirtiyor.

Researchers develop method to calculate the nitrogen footprint of university

 

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email