hakkımızda

Alalëa, dünyanın geri dönüşü olmayan varlıkları ile bu varlıkları sürdürülebilir tutmaya istekli şirketler arasında köprü olmak üzere kurulan bir Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı şirketidir. Asıl amacımız, müşterilerimizi “sosyal ayak izlerini” oluşturmaya sevk edecek tek seferlik veya uzun vadeli projeler oluşturmaktır.

Çalışma alanımız, şirketler, markalar, STK’lar ve değişime ilgi duyan herkesle sosyal inovasyon projeleri geliştirmek ve kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumluluk süreçlerinde yardımcı olmaktır.

Alalëa olarak metodolojimizi tasarlarken birincil ilkemiz, finansal hedefleri sosyal hedeflerle birleştirmek ve gelecekteki iş kültürüne yönelik hibrit bir yaklaşım elde etmektir. Organizasyonu hibrit bir yaklaşımla yapılandırarak ekibin finansal ve sosyal amaçlara yönelik vizyonunu geliştirerek, sosyal etki oluşturma ve sürdürülebilirliğin her yeni düşüncenin temeli olmasını sağlamaktır.

vizyon

Türkiye’deki kurumlarda, sosyal etki yaratma bilincinin finansal amaçlara yakın olduğu bir iş ortamı oluşmasına aracı olmak ve toplumda sosyal fayda yaratma bilincini olabildiğince geniş kitlelere empoze etmek.

Misyon​

Her projede, çevresel ve sosyal faydayı birinci planda tutmak ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak, insanların sürdürülebilir ve sosyal perspektifi bir zorunluluk olarak değil günlük rutin olarak görmesini sağlamak.

İlke ve Değerlerimiz​