Covid-19 sonrası kalkınma hedeflerine uygun bir geri dönüş süreci kurgulamak için “Avrupa Sürdürülebilir Sanayi Paktı” kuruluyor

CSR Europe tarafından kurulan Avrupa Sürdürülebilir Sanayi Paktı (European Pact for Sustainable Industry) şirketlerin, sektörlerin ve Avrupa Birliği liderlerinin çabalarını hızlandırmak ve sanayiler arasında sinerji oluşturmak için resmi olarak kuruldu.

Birliğin amacı, ilk olarak salgın sonrası normalleşme sürecinde, sürdürülebilirlik odakta tutularak, yeniden yapılanmanın sağlıklı adımlarla başlaması. İkinci olarak ise Avrupa Yeşil Anlaşması (EU Green Deal) hedefleriyle; endüstriyel stratejilerin paralel ilerletilerek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine salgın öncesi planlanan şekilde ulaşılmasını kapsıyor.

2019 yılında, 24 Avrupa ülkesinden 380 CEO, CEO Call to Action bildirisini yeni bir Avrupa için harekete geçmek amacıyla imzalamıştı. Bildiride sürdürülebilirlik, iklim eylemi ve kapsayıcılık öne çıkan maddeler arasındaydı.

2020 yılında ise, Avrupa’nın en büyük sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk oluşumu olarak gösterilen CSR Europe, CEO’lara “Avrupa Sürdürülebilir Sanayi Paktı”na katılma çağrısı yapıyor. Nihai hedef, 2024 yılına kadar, Avrupa’daki tüm sanayi birliklerinin olgunlaştırılmış bir Sürdürülebilir Sanayi Stratejisi ortaya koymasını sağlamak.

Yeni pakt sayesinde, lokalden globale:

  • insanların sağlığı, aileleri, işleri ve çevrelerinin muhafaza edilmesi
  • şirketlerin direncinin arttırılması ve yeni liderlik yöntemlerinin desteklenmesi
  • girişimcilik ve sürdürülebilir finansın toplum için fayda yaratabilecek şekle getirilmesi
  • iş imkanlarının korunması, yenilerinin yaratılması ve tüm ekonomik aktivitelerin adil ve kapsayıcı bir şekilde yeniden tasarlanması

amacıyla şirketlerin ve sanayi birliklerinin, yapıcı ve aktif ve sürekli şekilde birlikte çalışması hedefleniyor.

“Avrupa Sürdürülebilir Sanayi Paktı” 26-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek European SDG Summit’te resmi olarak duyurulacak.

Kaynak: bit.ly/2Xxjh0U

 

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email