Elektrikli araçlar çevre için gerçekten daha mı iyi?

İlk modern elektrikli araçlar (EA) 2000’li yıllarda yollara çıktığından beri, eleştirmenler bu araçlara eklenmiş olan “temiz” etiketini sorgulamaktadırlar. Üretim endişelerinden akü güç kaynaklarına ve genel özelliklerine kadar, EA’lar şüphecilerin gözetimi altındadır. Tartışmalar ve yanlış bilgi miktarıyla, elektrikli araçların verimliliğinin arkasındaki gerçekler biraz bulanıklaşmıştır- bu araçlar ne kadar temiz?

Akü Üretimi

Elektrikli otomobillerin temiz görüntüsüne eklenen genel bir argüman, bataryalarının üretim sürecinin arkasındaki kirliliktir. Gerçekten, pilin bileşimini oluşturan bir dizi nadir toprak metali vardır ve bunların çıkarılması ve üretilmesi karbon emisyonlarına katkıda bulunur. Bununla birlikte, 2018 Uluslararası Temiz Taşıma Konseyi (ICTT) raporunun da gösterdiği gibi, pillerin üretildiği ülke ve pil bileşimi emisyonlar üzerinde çok daha yüksek bir etkiye sahiptir.

EA’lar ve Çin’deki içten yanmalı motorlu taşıt (İYMT) arasındaki karşılaştırmalı bir çalışma, ICTT raporunu desteklemektedir, bu da altyapı ve verimli üretim tekniklerinin üretim sırasında emisyonları azaltmanın anahtarları olduğunu göstermektedir. Çinli EA akü üreticileri, imalat sırasında ICEV motor üretiminden %60’a kadar daha fazla CO2 üretiyor, ancak Amerikan veya Avrupa üretim tekniklerini benimseyereke emisyonlarını %66’ya kadar azaltabilirler. Bu nedenle, pillerin çıkarılması ve üretilmesi yoluyla oluşan kirlilik, benzinli veya dizel motorların üretim sürecinin eşit veya biraz üzerinde kalmaktadır.

Ömür Boyu Fark

ICTT, çalışmasında, ömürleri boyunca elektrikli ve içten yanmalı motorların emisyonları arasındaki kesin farkı da göstermektedir. Yanma ve tam egzoz borusu emisyonu bulunmayan EA’lar, emisyonlarının büyük kısmını sadece üretim süreçleri ve enerji kaynaklarıyla üreterek benzin ve dizel motorlu araçlara göre avantaj sağlamaktadır.

İYMT’ler 2000 yılından bu yana kullanım sırasında oluşan emisyonlarını istikrarlı bir şekilde düşürürken, elektrikli araçlar sıfır kullanım emisyonuna yakın çalışmaya devam ediyor. Buna ek olarak, EA’ların kullanımı ve üretimi daha yaygın hale geldikçe, pil geri dönüşümü daha verimli olabilir ve yeni malzemeler çıkarma ihtiyacı azalabilir, böylece yeni pillerin madenciliği ve üretimine olan bağımlılığı azaltacaktır.

Elektrikli araçların toplam çevresel etkisi, içten yanmalı motorlu araçların tam ömürlerine bakıldığında daha belirgindir. EA’lar, elektrik üretim kaynağına bakılmaksızın fosil yakıtlarla çalışan araçlara göre kullanım ömürleri boyunca önemli ölçüde daha düşük emisyonlardan sorumludur.

Elektrik Kaynakları

Münih’teki Ekonomik Araştırmalar Merkezi (CES) tarafından yapılan yeni bir çalışma, “Almanya’nın mevcut enerji karması ve akü üretiminde kullanılan enerji miktarı, akülü elektrikli araçların CO2 emisyonları, en iyi durumda, dizel motorun üretiminden biraz daha yüksektir” tespitinde bulunmuştur.

Elektrikli araç performansı hakkında fazla iddialı gibi görünse de, rapor mevcut durumla ilgili uzun bir yanlışlık listesi bulan endüstri uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Elektrikli araç aküleri 150.000 km sonra “tehlikeli atık” haline gelmek gibi daha önce yanlışlığı ispatlanmış yanlış bilgileri beyan etmenin yanı sıra, çalışma aynı zamanda üretim kıyaslamasında ICEV emisyonlarının gerçekten daha düşük olduğunu tespit etmiştir.

Ulaştırmanın Geleceği

Mevcut elektrik şebekeleri çoğunlukla fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmaya ve yenilenebilir enerji üretimini artırmaya doğru ilerlemektedir. Enerji kaynaklarına bakılmaksızın ömürleri boyunca halihazırda daha az emisyon üreten elektrikli araçlar ile EA’ların gerçekten de geleceğin aracı olduğunu göstermektedir. Otomobil üreticileri de elektrikli otomobillerin daha az kirletici olduğunu kabul ediyor ve daha fazla EA üretmenin karbon emisyonunu azaltmaya yardımcı olacağını vurguluyorlar.

Elektrikli araçların şu anki durumları, içten yanmalı motor muadillerine göre çok daha az kirlidir. Teknoloji daha yaygınlaştıkça, daha da verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi muhtemeldir. Ölçek ekonomileri, daha iyi altyapı, daha verimli üretim teknikleri, geri dönüşüm seçenekleri sunarak ve yeni malzemelerin madenciliği ihtiyacını azaltarak EA üretimine fayda sağlayacaktır. Elektrikli araçlar her derde deva değildir, ancak daha fazla yenilenebilir enerji dağıtımıyla ve elektrik şebekesinin karbondan arındırılmasıyla birlikte sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak için bir yol sunmaktadırlar.

https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/05/20/are-electric-vehicles-really-better-for-the-environment/#1f83461a76d2

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email