Hakkımızda

Tanıtım Filmi

Alalëa, dünyanın geri dönüşü olmayan varlıkları ile bu varlıkları sürdürülebilir tutmaya istekli şirketler arasında köprü olmak üzere kurulan bir Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı şirketidir. Asıl amacımız, müşterilerimizi “sosyal ayak izlerini” oluşturmaya sevk edecek tek seferlik veya uzun vadeli projeler oluşturmaktır.

Çalışma alanımız, şirketler, markalar, STK’lar ve değişime ilgi duyan herkesle sosyal inovasyon projeleri geliştirmek ve kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumluluk süreçlerinde yardımcı olmaktır.

Alalëa olarak metodolojimizi tasarlarken birincil ilkemiz, finansal hedefleri sosyal hedeflerle birleştirmek ve gelecekteki iş kültürüne yönelik hibrit bir yaklaşım elde etmektir. Organizasyonu hibrit bir yaklaşımla yapılandırarak ekibin finansal ve sosyal amaçlara yönelik vizyonunu geliştirerek, sosyal etki oluşturma ve sürdürülebilirliğin her yeni düşüncenin temeli olmasını sağlamaktır.

Referanslarımız