İngiltere’de yenilenebilir enerji kaynaklarının deniz aşırı biyolojik çeşitliliği tehdit edebileceği düşünülüyor

Yeni bir çalışma, İngiltere’nin yenilenebilir enerji kullanımı sonucunda biyolojik çeşitliliği tehdit eden lider ülkeler arasında olduğunu göstermiştir.
Nisan ayı itibariyle, bu yıl Birleşik Krallık’ta 7700’den fazla rüzgarı türbini ve 2000’e yakın denizde bulunan rüzgar türbini bulunmaktadır. Bu, rüzgar türbini artışının biyoçeşitliliği nasıl etkilediğine dair spekülasyonlar bulunmaktadır.

London School of Economics’te yapılan bir araştırma, 2020 yılına kadar İngiltere’de rüzgar türbinleri nedeniyle yılda 9600’den fazla kuş ölümü yaşanabileceğini aktarıyor. Bunun yanı sıra bu durum İngiliz yerli kedilerinin öldürdüğü tahmin edilen 55 milyon kuşla karşılaştırıldığında, rüzgar türbini etkisinin minimum düzeyde olduğu belirtiliyor.

Ulusal Bilim Akademisi’nde yayınlanan yeni bir uluslararası çalışma, elektrik şebekesinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik mevcut tutumların biyolojik çeşitliliği nasıl etkileyebileceğini gözlemlemeye çalışmıştır. Bu ortak çalışma; Manchester Üniversitesi, Southampton Üniversitesi, Londra Üniversitesi ve California Üniversitesi arasında yapılmıştır.

Rapor, iklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesinin, biyolojik çeşitliliğe verilebilecek zararı azaltabileceğini vurgulamaktadır.
Araştırma ekibi, fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tehdit altındaki yaklaşık 4000 tane kuş, memeli ve amfibi üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Araştırmacılar, bu türlerin küresel tedarik zincirleri boyunca elektrik sektörüyle ilişkili tehditleri izleyerek, tüm elektrik üretiminin yaban hayatı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.

Araştırmada İngiltere, Japonya, Çin, ABD ve Hindistan’ın elektrik talepleri göz önüne alındığında, uluslararası tedarik zincirleri boyunca biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisinin çoğu ülkeden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Buna ek olarak enerji sektörü içerisinde biyolojik çeşitliliğin azalmasında en büyük sorumlunun hala kömür olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, güneş ve rüzgar enerjisine olan talep arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının etkisinin artması muhtemeldir.

https://www.scitecheuropa.eu/renewable-energy-threatening-biodiversity/98792/

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email