Purpose Driven Marketing

Gelişen dünya ve teknolojiyle birlikte hitap edilen Y ve Z kuşağının tüketim alışkanlıklarının ve davranışlarının nasıl yön değiştirdiğinin ele alındığı, sorumlu marka iletişimi için örnek uygulamalar ve araştırma verilerine yer verilen anlamlı markalar yaratma odaklı eğitimdir. Bu eğitimde yer verilen tüm konular, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiş araştırmalarla desteklenmektedir.

Çıktılar;

  • Anlamlı Marka iletişiminde tutarlılığın önemini algılama
  • Farklı ülkelerden ve yaş gruplarından tüketicilerin beklentileri
  • Tüketici aktivizminin önemi
  • Markada anlam arayan tüketicinin önceliklerini algılama
  • Kültür-Amaç-Plan üçgeni
  • Kampanyalarda kullanılan iddialar için temel oluşturma
  • Sürdürülebilir Davranışa Giden Yolun 5 Aşamasının örneklerle gösterimi
  • Dünya’dan örnek uygulamalar