sol beyin zincirleme zekanın
sağ beyin ise sezgisel aklın kaynağıdır.

”sağ beyin, doğadan beslenir.
hislerimizin, ilhamların ve maneviyatın kaynağıdır. sağ beyin hislere güvenir, yaratıcı enerjinin ve duyguların temelidir.

sol beyin ise kendi dünyasını oluşturmak için çalışır. zincirleme zekanın kaynağıdır.
bilimin, batı düşüncesinin gerçeği, bu sol beyni tek başına insan olarak uzun yıllar kabul ettirme inadıdır.

sağ beyin parçadan bütüne gitmez, rasgele işler. geçmişten ve gelecekten noktalar işaret eder. insanlığın ortak aklı ile haberleşir, frekansları, titreşimleri algılar ve yorumlar. ancak onun bütün bilgilerini bildiğimizi aslında biz bilmeyiz. çünkü sağ beyin yaşadıklarını, hislerini duyumsamak konusunda uzmandır; ancak bunları ifade etmek, sıralamak becerisinden yoksundur.

sol beyin zincirleme zekasıyla kendini ancak diğer insanlarla kıyaslayarak anlar, sağ beynini ağırlıklı olarak kullanan insan ise insanlar arasındaki binde birlik farklar yerine bütüne odaklanır ve kendini bütünün içinde tanımlamaya çalışır.

sağ beyin doğuda ifade edilmiş, sol beyin ise batıda gelişmiştir.
doğu, bir varlık olarak insanın özelliklerini bilir.
batı ise, bir insan ve bir akıl olarak insanı geliştirmeye çalışır.