Şehirlerde yaşayan insanlar daha az sürdürülebilir davranışlarda bulunuyor olabilir mi?

Araştırmalar, kentsel bölgelerde yaşayan insanların çevreye yarar sağlayan eylemlerde bulunma olasılığının daha düşük olduğunu ve kentsel yeşil alanların gelişmesinin sürdürülebilirliği artırabileceğini göstermektedir.

Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, kentsel bölgelerde yeşil alanların geliştirilmesine yönelik politikaların, bireylerin daha sürdürülebilir bir şekilde hareket etmelerini etkilemeye yardımcı olabileceğini ve hükümetlerin çevresel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Environment International’da yayınlanan çalışmada araştırmacılar İngiltere’de yaşayan 24.000’den fazla insanın anket yanıtlarını analiz etmişlerdir. Bireyin doğayla teması, doğal çevreye (parklar, ormanlık alanlar, plajlar vb.) ve doğal dünyaya ne ölçüde değer verdiğine odaklanmaktadır.

Araştırma, Exeter Üniversitesi, Plymouth Üniversitesi ve Halk Sağlığı İngiltere işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Ekip, daha yeşil alanlarda veya kıyılarda yaşayanların yanı sıra doğada daha fazla zaman geçiren insanlar tarafından birçok yeşil seçeneğin kullanılma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr.Ian Alcock “İngiliz nüfusunun yüzde 80’inden fazlası kentsel alanlarda yaşıyor ve giderek doğal dünyadan kopuyor. Kentlerimizi yeşillendirmek genellikle iklim değişikliğine uyum sağlamamıza yardımcı olmak için öneriliyor örneğin, şehir parkları ve ağaçlar kentsel ısı noktalarını azaltabilir. Ancak sonuçlarımız kentsel yeşillendirmenin, insanları doğal dünyaya yeniden bağlayarak çevre sorunlarına neden olan zararlı davranışları azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor” diyor.

Exeter Tıp Fakültesi Üniversitesi’nden bir diğer araştırmacı Dr. Mat White, sonuçların ilişkisel olduğunu, bu nedenle her zaman diğer etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini, ancak çok büyük bir temsili örneğe dayanan sonuçlarının deneysel çalışma ile tutarlı olduğunu belirtiyor. Bu da insanların doğal ortamlarda geçirdiği zamandan sonra daha çevre dostu olduklarını gösteriyor diyor

People living in cities are less likely to live sustainably

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email