Sıfır Atık Yaklaşımı

İnsanların yüzyıllardır doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmesi sebebiyle çevre sorunları giderek artmaktadır. Artan nüfus, hammaddeye ulaşım zorluğu, doğanın kirlenmesi, gelişen teknoloji ve tükenmekte olan doğal kaynaklarıyla birlikte yeni çözüm arayışlarına gidilmektedir. Buna istinaden üretilen çözüm, doğal kaynaklarımızın tükenmeden gelecek nesillere aktarılacak şekilde devamlılığının sağlanması, özetle sürdürülebilir bir dünya yaratma anlayışıdır. Konvansiyonel ‘’üret-tüket-bertaraf et’’ yöntemini elimine eden döngüsel ekonomi kavramıyla beraber yeni sistemler geliştirilmiş ve sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atılmaktadır. Bu ekonomi modelinin temel prensibi de sıfır atığa yaklaşma kavramını ortaya çıkarmıştır. Döngüsel ekonomide atık kavramına yer yoktur. Tüketim sonucu oluşan atık, bir başka ürünün hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Atık yönetimi yapılmadan sürdürülebilir bir büyüme düşünülemeyeceği için döngüsel ekonominin en önemli noktasını sıfır atık prensipleri oluşturmaktadır.

Türkiye’de de oldukça gündemde olan ve yönetmeliklerle desteklenen sıfır atık süreci birçok yeni uygulamayla hayata geçirilmektedir. Fakat bu geçiş sürecinin alt yapısı 360 dereceden ele alınarak kurgulanmadan, sürdürülebilir bir düzen oluşması beklenmemelidir. Bu sebeple sıfır atık kavramını en doğru şekliyle ‘önce tüketmemek / tüketim alışkanlıklarını değiştirmek’ basamağından ele alarak; kişi, kurum ve kuruluşların sürece adaptasyonu için alternatif yöntemler geliştirdiğimiz interaktif eğitim atölyelerimizle sıfır atığa yaklaşma prensibine yeni bir soluk getiriyoruz.

Sıfır Atık Yaklaşımı Derneği çözüm ortaklığıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan çeşitli atölye ve eğitimler düzenlemekteyiz.