Sigara ve iklim değişikliği: küresel sigara endüstrisinin çevresel etkisi

Sigara içmenin insan sağlığına olumsuz etkileri iyi bilinmektedir, bu duruma ek olarak araştırmacılar, tütün üretimi ile iklim değişikliği arasındaki ilişkinin, su, arazi kullanımı ve çevresel zararları üzerine çalışma yürütmüşlerdir.

Çalışma İngiltere’deki Imperial College Londra’daki araştırmacılar tarafından yürütülmüş ve Maria Zafeiridou tarafından yönetilmiştir.

Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi’nden Profesör Nick Voulvoulis, “Tütünün üretiminden tüketimine kadar çevresel etkileri, gezegenin gittikçe kısıtlanan kaynaklarında ve hassas ekosisteminde önemli derece baskı yaratıyor. Tütün, diğer meyve ve sebzelerle geçim kaynağı ve kalkınma açısından değerli olan kaynaklar için rekabet ettiğinden yaşam kalitemizi düşürüyor” diyor.

Enerji ve yakıt tüketimi, su kullanımı, toprak kaybı ve tütün yetiştiriciliğinden kaynaklanan asitlenme sebepleriyle sigara ve iklim değişikliği birbiriyle derinden ilişkilidir. Sigara endüstrisi için kullanılacak yeşil tütün üretimi, küresel C02 emisyonlarının yaklaşık %0.2’sine eşdeğer olan yaklaşık 84 Mt CO2 emisyon salımına sebep olmaktadır.

Sigara endüstrisinde gıda üretimi için daha verimli kullanılabilecek sınırlı su, toprak, zirai ilaçlar ve iş gücü kaynaklarının kullanımı ile ilgili etik bir husus da vardır. Tütün diğer mahsullerle karşılaştırıldığında daha fazla girdiye ihtiyaç duymaktadır ancak verimi daha düşüktür. Çalışma tarafından verilen bir örnekte ise, Zimbabve’deki bir hektarlık arazide hali hazırda yetiştirilen tütünden on dokuz kat daha fazla patates üretim potansiyeli vardır.

Küresel tütün üretiminin yaklaşık %90’ı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. Ancak, bu sigaraların çoğunu gelişmiş ülkelerdeki insanlar tüketmektedir.

Smoking and climate change: the impact of the global cigarette industry

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email