Sosyal Ayak İzi Oluşturma Eğitimi

Sürdürülebilirliğe ve sosyal değere artan toplum ilgisi göz önüne alındığında, sosyal değerin şeffaflık ve hesap verebilirlikle yakından ilgili olduğu ve bir tür onaylama gerektirdiği söylenebilir. Sürdürülebilirliği önemseyen şirketlerin, sosyal sorumluluk yatırımlarını ve çeşitli etkilerini ölçmek için daha fazla motive olmaları beklenmektedir. Şirketlerin projelerinin sosyal etkilerini ölçmek, firmaların hem ekonomik kazanç hem de toplum için yaptıkları yatırımların verimliliğini optimize etmelerini sağlayacaktır.

Sosyal fayda, bir şirketin sosyal, etik ve çevresel uygulamalar yoluyla sürdürülebilirliğini geliştirmek için sistematik bir yaklaşım ve şirketlerin uzun vadeli, sorumlu bir imaj oluşturması için bir araçtır. Bu doğrultuda firmaların ekonomik performansının gelişmesi, ekosistem üzerindeki etkisinin azalması ve toplum için yarattıkları değerler arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.