Sürdürülebilirlik Odaklı Organizasyonel Gelişim

Değişen dünya ve kaynakların tükenmesi sebebiyle çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Bu süreç, insan faaliyetleri etkisiyle ortaya çıktığı için insandan gelen insana giden sorun-çözüm ilişkisidir. Bizler sürdürülebilirliği bir başarı yolculuğu olarak tanımlıyoruz. İnsan, gezegen, karlılık üçgeninde kurumların, etik değerleri gözeterek paydaş katılımıyla çevreye ve topluma değer katması, bunları yaparken de ekonomik performansını ve itibarını artırması için sosyal fayda odaklı yol haritası belirlenerek ilerlenmelidir.

Tüm bu bilgiler ışığında eğitimimiz; sürdürülebilirlik kavramının çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla temelden ele alınarak, neden sonuç ilişkisiyle örnek regülasyonlar ve projelerin yer aldığı,  kurum içerisinde sürdürülebilirlik stratejisi oluşturma ve kurum kültürüne adaptasyonunu sağlamayı amaçlayan dinamik ve kapsayıcı bir içeriğe sahiptir.

Çıktılar;

  • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın detaylarına tam hakimiyet
  • Sürdürülebilirlik başlığının etrafındaki tüm konular hakkında bilgi edinme
  • Örnek uygulamalar hakkında bilgilenme
  • Yerküre’nin karşı karşıya olduğu risklerin temel sebeplerini öğrenme
  • Karbon piyasasıyla ilgili bilgilenme
  • ESG Endekslerini tanıma
  • Sosyal Etki kavramına tam hakimiyet