Paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen; kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin raporlanmasıdır.

Sürdürülebilirlik Raporlamasında, Uluslararası çapta kabul görmüş, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarını kullanmaktayız.

Şirketler ve kuruluşlar için kurum içi avantajları:

 • Risk ve fırsatların farkındalığının artması
 • Finansal ve finansal olmayan performans arasındaki bağı vurgulamak
 • Uzun vadeli yönetim stratejisi ve politikasını ve iş planlarını etkilemek
 • Süreçleri kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak
 • Sürdürülebilirlik performansının kanunlara, normlara, kodlara, performans standartlarına ve gönüllü girişimlere göre karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
 • Halka açık çevresel, sosyal ve yönetişim başarısızlıklarını önlemek
 • Kurum içi ve kurumlar arası performansın karşılaştırmak

Kurum dışı avantajları

 • Olumsuz çevresel, sosyal ve yönetişim etkilerini hafifletmek veya tersine çevirmek
 • Marka bağlılığını ve itibarını arttırmak
 • Dış paydaşların kuruluşun gerçek değerini ve maddi ve maddi olmayan varlıklarını anlamalarını sağlamak
 • Kuruluşun sürdürülebilir kalkınma ile ilgili beklentilerini nasıl etkilediğini ve etkilendiğini göstermek