Tüketiciler ekonomik büyüme bekleyebilir önce gezegeni kurtarın diyor

Yapılan son araştırmaya göre küresel tüketiciler, çevrenin ekonomiden daha öncelikli olması gerektiğini(ekonomik büyümeyi yavaşlatsa bile) düşünüyor. İş modellerini uyarlamayan şirketlerin de tüketici tepkileriyle karşılaşacaklarını vurguluyorlar.

Ankete katılan tüketicilerin %60’ı, ekonomik büyümeyi yavaşlatsa bile çevrenin korunmasına öncelik verilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ancak, tüketicilerin sürdürülebilirliğe duyulan ihtiyaç konusunda hemfikir olmasına rağmen, davranış değişikliğinin oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor.

ABD’li katılımcıların %60’ı, daha yavaş büyümenin çevreyi korumak için ödenmesi gereken bir bedel olduğu konusunda hemfikir. ABD’li tüketicilerin %53’ü sürdürülebilir olma yolunda adım atmayan şirketlerin zaman içinde tüketici tepkileriyle karşılaşacağına inanıyor.

Birçok tüketici, tüketimini azaltarak, yeniden kullanarak ve geri dönüştürerek zaten döngüsel ekonomi hareketini desteklediklerini söylüyor. Anket ayrıca tüketicilerin sürdürülebilirlik maliyetinin bir kısmını ödemeye istekli olduklarını gösteriyor. Katılımcıların yarısı, bozuk ev aletlerinin onarım ücretinin yenileme ücretinin %40’ı kadar olduğu takdirde onarımı tercih edeceğini belirtiyor.

Ancak, döngüsel bir ekonomiye yönelik tutumlar ülkeler arasında farklılık göstermektedir. ABD’de, katılımcıların %39’u (Türkiye’deki katılımcıların%36’sı), finansal bir teşvikin geri dönüşüm davranışlarını değiştirmeyeceğini belirtiyor.

Ankete katılanların çoğu, ülkelerindeki aşırı tüketim sorununu da kabul ediyor. ABD’nin yüzde 64’ü, Avrupa’nın %69’u ve Avustralya’daki tüketicilerin %60’ı, ülkelerindeki kişilerin aşırı tüketime odaklandığını söylüyor.

Araştırmaya göre tüketiciler, maliyetlerin ve bilgi eksikliğinin davranışlarını değiştirmenin önündeki en büyük engel olduğunu belirtiyor. Bu yılın bulguları, tutumları eyleme dönüştürmenin zorluğunu doğrulamaktadır. İklim değişikliğinin karşılaştığımız en büyük çevresel zorluk olarak adlandıran katılımcı oranı %34 olmasına rağmen, yalnızca % 53’ü atıklarını her zaman evde ayırdığını söylüyor. Amerikalıların %25 atıklarını asla ayırmadıklarını belirtiyor.

Aynı zamanda, tüketiciler, bireysel çabaların eşgüdümlü bir etkiye sahip olması durumunda işletmelerden gelen girişimlerin ve daha geniş bir yapısal değişimin gerekli olacağının farkındadır.

Katılımcılar yapısal bir değişim olacak ise özel sektörün girişimlerinin gerekliliğini savunuyorlar. ABD’li katılımcıların %44’ü süpermarketlerin tek kullanımlık plastik ambalaj veya plastik torbalar temin etmemesi gerektiği konusunda hemfikir ancak işletmelerin bu tür tüketici taleplerine cevap vermekte yavaş kaldıkları düşünülüyor.

https://sustainablebrands.com/read/behavior-change/global-consumers-say-save-the-planet-some-economic-growth-can-wait

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email