Yaygın türlerin biyolojik çeşitliliğinde bir azalma görülüyor

Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) tarafından yapılan yeni bir çalışma, mevcut biyolojik çeşitlilik krizinin daha önce düşünülenden daha fazla türü etkilediğini göstermiştir.

Araştırma, yaygın türlerin ve habitat kaybına toleranslı olanların bile biyoçeşitlilik kaybından etkilendiğini vurguladı. Araştırma ekibi, yaygın bir meyve yarasası türünün etkili nüfus büyüklüğünün ve genetik çeşitliliğinin Sunda meyve yarasasının son 90 yılda önemli ölçüde küçüldüğünü tespit etti.

NUS ekibi, 1931’de toplanan müze örneklerinden tarihi DNA ile 2011 ve 2012’de toplanan daha yeni örneklerin karşılaştırılmasıyla, popülasyon büyüklüğünde ve genetik çeşitliliğinde yaklaşık 30 kat azalma olduğunu keşfetti.

“Bu yarasa türü, nüfus-genetik çeşitliliğinde dik bir bozulmanın genomik imzasını taşıyor. Genetik çeşitlilikte azalmaya yol açan aşırı darboğaz olayı, insanların bu gezegen üzerindeki etkisinin baskın hale geldiği erken Antroposen’de (1940’larda) gerçekleşti ”diyor NUS Fen Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümünden Dr Balaji Chattopadhyay.

Sunda meyve yarasası etkili bir tozlayıcı ve tohum dağıtıcıdır. Singapur ekosistemindeki önemli bir kilit rol oynayan yarasa türüdür. Bu tür, tropikal Güneydoğu Asya’da insan hâkimiyetindeki bölgelerde de yaygın olarak dağılmıştır.

Kentleşme gibi antropolojik değişikliklerin Singapur’un Sunda meyve yarasası nüfusunun evrimsel yörüngesi üzerindeki etkilerini anlamak için NUS ekibi çeşitli tarihi demografi modellerini yeniden yapılandırıp ve karşılaştırmıştır.

“Cynopterus brachyotis, kentleşmiş ortamları tolere eden yaygın bir meyve yarasasıdır. Bu nedenle, habitat bozulmasının ve parçalanmasının beklenmedik bir kurbanıdır. Bu yaygın türlerde, büyük ölçüde kentleşme ve insan aracılı değişiklikler nedeniyle genetik çeşitlilikte beklenmedik kayıp, çevre krizinin, ancak daha sonra düşük genetik çeşitliliğin etkisi söz konusu olduğunda ortaya çıkacak olumsuz etkiler üretebileceğini göstermektedir” diyor NUS Biyolojik Bilimler Bölümü’nden Profesör Frank Rheindt.

https://www.scitecheuropa.eu/common-species-have-seen-a-reduction-in-biodiversity/98939/

PAylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email